Plenklipping

Rydding med ryddesag/Kantklipper

Vanning av planter

Feiing utendørs

Snørydding av:

  • gårdsplass
  • tak
  • Verranda


Strøing

Flytting / montering av kontormøblement

Mindre malingsarbeider

Enklere reparasjoner på bygg / inventar

Inspeksjon og ettersyn.

Rydding av:

  • Loft
  • Garrsje
  • bod
  • kjeller


Sortere ting

Sjekk av hus/Eiendom ved ferie osv

Kjøre søppel

Kjøre hageavfall

Diverse rivningsoppdrag
Har du søppel/avfall i garasjen, huset, leiligheten, kjelleren osv. som du vil få fjernet? Vi kaster og rydder alt du vil bli kvitt!           Søppel/avfall, emballasje, møbler, elektronikk, PC- utstyr, oppussingsavfall, dødsbo, m.m. Rydd opp i skap, boder, lager, bakgård, og uteareal.    Samme hva slags søppel/avfall du har, kan vi komme og fjerne det for deg.

Dødsbo

Å tømme et dødsbo handler om respekt for de som har bodd der og de eiendeler som tilhører familien. Selv etter at arvinger/familie har vært og hentet det de vil beholde, så hender det at det oppstår ting under opprydding som kan være av interesse for familiens etterkommere. Vi er derfor nøye og påpasselige under rydding og setter til side ting som vi mener kan være i arvingenes interesse å beholde.   Vi ser derfor hvor viktig det er å ha god personlig kontakt med oppdragsgiver under tømmingen av boetNoe annet du trenger hjelp til? Ta Kontakt så finner vi ut av det